Konsultationer

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare praktiska lösningar i en komplex värld. Vår rådgivning omfattar en mängd ämnesområden. Främst är det redovisnings- och bokslutsfrågor och skatteplanering samt övriga kringliggande skattefrågor. Vi ger råd om aktiebolagsrättsliga frågor, men även problemställningar kring andra associationsformer.

Inom de områden vi själva inte har högsta kompetens ser vi till att du ändå får hjälp genom vårt omfattande nätverk av specialister inom de flesta områden som berör ett företags verksamhet.